terug naar Verantwoordering

 

 03-05-2016

 

Criteria voor de ontdekking van een „Aspie"

 

Enkele van de beste ontdekkingen van deze eeuw waren creatieve en vastberaden inspanningen om antwoorden te vinden op vragen "Wat als...?". Wat als de mensen konden vliegen? Wat als elektrische energie zou kunnen worden gebruikt om licht te produceren? Wat als er een gemakkelijk toegankelijk, internationaal communicatie- en informatie-netwerk zou zijn? De antwoorden hebben tot blijvende veranderingen geleid: vliegreizen, gloeilampen, het internet. Deze ontdekkingen hebben hun minder efficiënte tegenhangers qua gebruik om zeep geholpen: weg zijn de postkoets, gasverlichting, en multi-volume ingebonden encyclopedieën. Deze verbeteringen herinneren ons aan onze opties en mogelijkheden te experimenteren, opnieuw vorm te geven, te heroverwegen en te veronderstellen. In die geest, legt dit artikel een nieuwe vraag voor: Wat als het Syndroom van Asperger door zijn sterke punten werd bepaald? Welke veranderingen zou dat kunnen bewerkstelligen?

 

De overstap van Diagnose naar Ontdekking

 

Het maken van elke diagnose vereist aandacht voor zwakke punten, de observatie en de interpretatie van tekenen en symptomen die afwijken van typische ontwikkelingen of gezondheid. Zeker zou het vreemd zijn om een arts voor een diagnose te bezoeken, en daarbij slechts de vraag te krijgen: " Zo, wat gaat er absoluut prima? " DSM IV (American Psychiatric Association, 1994) helpt bij de identificatie van diverse aandoeningen. Het wordt gebruikt door psychiaters en andere geestelijke gezondheidszorg professionals om waargenomen zwakheden, symptomen en gedrag te verwoorden. In DSM IV wordt het Syndroom van Asperger geïdentificeerd door specifieke kenmerkende criteria, een constellatie van waargenomen sociale en communicatieve vertragingen en/of afwijkingen. Zodra gediagnosticeerd, worden een kind of een volwassene met de diagnose aangeduid met de politiek correcte „mensen eerst" terminologie, d.w.z. een persoon met het Syndroom van Asperger.

 

In tegenstelling tot diagnose, verwijst de term ontdekking vaak naar de identificatie van de sterke punten of de talenten van een persoon. Acteurs worden ontdekt. Kunstenaars en muzikanten worden ontdekt. Een goede vriend wordt ontdekt. Deze mensen worden gekenmerkt door een informele combinatie van waardering en ontzag die uiteindelijk tot de conclusie leidt dat deze persoon - meer dan de meeste anderen - bewonderenswaardige kwaliteiten, vaardigheden, en/of talenten bezit. Het is een erkenning die, „... weet je, hij is beter dan ik in...". Door te verwijzen naar mensen met betrekking tot hun talenten of vaardigheden, is de politiek correcte term „mensen eerst" niet langer nodig; etiketten zoals muzikant, kunstenaar, of dichter worden verwelkomd en worden als als compliment beschouwd.

 

Als het Syndroom van Asperger geïdentificeerd zou worden door het belichten van de sterke punten en talenten, zou het niet langer meer in de DSM IV voorkomen, noch zou het worden aangeduid als een syndroom. Immers, een verwijzing naar iemand met speciale sterke kanten en talenten kan niet in termen met een negatieve connotatie gebruikt worden (het is kunstenaar en dichter, niet Artistiek Arrogant of Poëtisch Geheel in beslag genomen), noch is het juist om iemands goede naam aan het woord syndroom te koppelen (het is vocalist of solist, niet het Syndroom van Sinatra). Focussen op sterke punten vereist het vervangen van de voormalige diagnostische term, het Syndroom van Asperger, voor een nieuwe aanduiding. De auteurs zijn van mening dat Aspie, zoals gebruikt wordt in de zelf-verwijzing door Liane Holliday Willey in haar nieuwe boek Doen alsof je normaal bent (1999), een term is die thuis lijkt te horen bij de op talent-gebaseerde tegenhangers: solist, genie, aspie, danser. Met het langzaamaan verdwijnend potentieel van DSM, leggen de auteurs een beschrijving van „aspie" voor om toe te voegen in een broodnodig maar momenteel niet-bestaand Handboek van Ontdekkingen over Mensen (Manual of Discoveries About People MDP I) voor (Figuur 1).

 

 

 

Nieuwe manieren van denken leiden vaak tot ontdekkingen die vervolgens hun verouderde voorgangers opzij zetten. Op dezelfde manier houdt het overstappen van het Syndroom van Asperger op aspie interessante implicaties en kansen in. Het zou er in kunnen resulteren dat 'normale' mensen hun reacties heroverwegen en een gemiste kans redden om uit de bijdragen van aspies aan cultuur en kennis, voordeel te halen.

 

 

Figuur 1: De criteria voor de ontdekking van een aspie door Attwood en Gray

 

A. Een kwalitatief voordeel in de sociale interactie, zoals blijkt uit een groot deel van de volgende:

 1. 1. collegiale relaties gekenmerkt door absolute loyaliteit en onberispelijke betrouwbaarheid

 2. 2. vrij van seksistische, "op-leeftijd-betrokken" of "op-cultuur-betrokken" vooroordelen; vermogen om anderen te beschouwen tegen "nominale waarde"

 3. het uitspreken van zijn mening ongeacht sociale context of vasthouden aan persoonlijke overtuigingen

 4. mogelijkheid om persoonlijke theorie of perspectief, ondanks tegenstrijdige aanwijzingen na te streven

 5. op zoekend naar een publiek of vrienden die het volgende kunnen opbrengen: enthousiasme voor unieke interesses en onderwerpen;

 6. overweging van details; het besteden tijd die een onderwerp bespreekt dat niet van primair belang kan zijn

 7. luisteren zonder voortdurende oordeel of aanmatigingen

 8. vooral geïnteresseerd in belangrijke bijdragen aan het gesprek; er de voorkeur aan geven 'rituele prietpraat' of sociaal triviale uitspraken en oppervlakkige gesprekken te vermijden.

 9. op zoek naar oprechte, positieve, echte vrienden met een bescheiden gevoel voor humor.

B. Vloeiend in " Aspergers" , een sociale taal gekenmerkt door minstens drie van de volgende:

 1. een vastberadenheid om de waarheid te zoeken

 2. gesprek vrij van verborgen betekenissen of agenda

 3. geavanceerde woordenschat en interesse in woorden

 4. fascinatie voor op woorden gebaseerd humor, zoals woordspelingen

 5. geavanceerd gebruik van beeld-metaforen

C. Cognitieve vaardigheden gekenmerkt door minstens vier van de volgende:

 1. sterke voorkeur voor detail boven 'gestalt'

 2. origineel, vaak uniek perspectief in het oplossen van problemen

 3. uitzonderlijk geheugen en/of terughalen van details die vaak door anderen worden vergeten of worden genegeerd, bijvoorbeeld: namen, data, schema's, routines

 4. fanatieke doorzettingsvermogen bij het verzamelen en catalogiseren van informatie over een interessant onderwerp

 5. koppig/vasthoudend in het denken

 6. encyclopedisch of "CD-rom" kennis van één of meer onderwerpen

 7. kennis van routines en een gerichte wens om orde en nauwkeurigheid te handhaven

 8. duidelijkheid van waarden/besluitvorming niet beïnvloed door politieke of financiële factoren

D. Aanvullende mogelijke eigenschappen:

 1. scherpe gevoeligheid voor specifieke sensorische ervaringen en prikkels, bijvoorbeeld: gehoor, aanraking, visie, en/of geur

 2. goed in individuele sporten en spelen, in het bijzonder die waarbij duurvermogen of visuele nauwkeurigheid van belang zijn, zoals roeien, zwemmen, bowling, schaken

 3. sociaal miskende held" met optimistisch vertrouwen: veelvuldig slachtoffer van sociaal zwakheden van anderen, echter standvastig in het geloof aan de mogelijkheid van echte vriendschap

 4. verhoogde waarschijnlijkheid tegenover algemene bevolking van het volgen van een universitaire studie na de middelbare school

 5. zorgen vaak voor anderen die buiten de waaier van 'normale' ontwikkeling valle

Het heroverwegen van Typische Reacties van 'normale' mensen

 

Vele babyboomers kunnen zich het elementaire werkboek van vroegere jaren wel herinneren, getiteld 'denken en doen'. De titel alleen al had een grote educatieve waarde. Het identificeerde een belangrijke opeenvolging van gebeurtenissen die nu en dan vergeten of overzien worden: eerst denk en dan doen. Onlangs heeft het Indiana Resource Center een folder met een vergelijkbare subtiele herinnering verspreid. Die is getiteld "Rethinking our Responses" (Indiana Institute on Disability and Community, 1999). De titel presenteert een impliciete uitdaging aan ouders en professionals „overdenk opnieuw en doe het anders". Gewapend met de positieve criteria voor aspies, onthult de herbezinning een aantal nieuwe ideeën en mogelijkheden voor reacties.

 

De diagnostische criteria voor het Syndroom van Asperger en de definities van de kenmerken van aspie zijn duidelijk verschillend, hoewel ze dezelfde groep mensen te beschrijven. Uiteindelijk, wat mensen met het Syndroom van Asperger onderscheidt van aspie individuen is hoe anderen reageren.

 

 

Drie nuttige heroverwogen reacties zijn:

 

* een nadruk op potentie;

 

* zinvolle steun; en

 

* zich ontdoen van sociale arrogantie voor wat betreft inschikkelijkheid en acceptatie.

 

Een focus op Potentie.

 

Er is geen argument of twijfel dat aspie kinderen en volwassenen steun en hulp nodig hebben, net als hen die gediagnosticeerd zijn met het Syndroom van Asperger. Zij moeten worden geïnformeerd en de geheimen leren van typisch sociaal begrip, en vereisen hulp hun weg te vinden door de sociale wereld die hen omringt. De uitdaging kan comfortabeler zijn voor aspies dan voor die met het Syndroom van Asperger als direct resultaat van de mensen die hen omringen. Beschouw dit voorbeeld:

 

Met acht jaar, vertoont Patrick uitzonderlijk artistiek talent. Hij voltooit projecten die ver boven de mogelijkheden van 'normale' beginnende leerlingen liggen. In feite zijn de standbeelden en de modellen die hij creëert speciaal en fascinerend. Het werk van Patrick wordt tentoongesteld in lokale bibliotheken en provinciebureaus. Zijn ouders en leraren veronderstellen dat Patrick in de toekomst een gerenommeerde beeldhouwer of commerciële kunstenaar kan worden - en dat zijn talent zou moeten worden bevorderd en worden aangemoedigd. Patrick is een vrolijk kind met vele vrienden. In de klas , kan hij effectief werken in zowel kleine groepen als grote, en redt zich tijdens de ruige en woelige maatschappelijk mogelijkheden van de vrije tijd. Patrick worstelt echter ook met wiskunde, hetgeen privé-leraren en speciale hulp vereist om koers te houden te midden van de cijfers en hun bewerkingen. Het schooljaar begint spoedig, en de nieuwe leraar van Patrick, Mevr. Calder, is enthousiast om deel van zijn onderwijscarrière te maken, waardeert zijn ongelooflijke gaven, en is op zoek naar manieren om zijn wiskundige vaardigheden op te bouwen. Mevr. Calder spreekt over het potentieel van Patrick, nooit verwijzend naar zijn zwakke plek zoals de prognose over zijn wiskunde.

 

Miguel begint ook in Mevr. Calder's klas dit jaar. Miguel is zeer aspie. Net als Patrick, heeft Miguel ongelooflijke capaciteiten. Boven alles, wordt Miguel gewaardeerd om zijn unieke, ogenschijnlijk driedimensionale visuele denken; kennis van uitgestorven Zuid-Amerikaanse regenwoud insecten en Sears huisontvochtigingstoestellen; eerlijkheid die zijn medeleerlingen beschaamt, en zijn vasthoudendheid aan regels en routines. In tegenstelling tot Patrick echter, geven de ouders van Miguel en Mevr. Calder toe dat zij zelfs "niet kunnen gissen" waar zijn unieke talenten en capaciteiten in de toekomst toe kunnen leiden. Desondanks, geven zij toe dat Miguel, op de leeftijd van 8, dingen kan doen dat zij niet kunnen Zij concluderen dan ook dat hij unieke capaciteiten bezit met een toekomst waar zij zich geen voorstelling van kunnen maken, gaven die zouden moeten worden bevorderd en worden aangemoedigd. Mevr. Calder is zich bewust van de sociale strijd die Miguel ondervindt op de speelplaats en bij kleinere en grotere groepsactiviteiten, en zoekt strategieën om wederzijds begrip tussen Miguel en zijn klasgenoten op te bouwen. Miguel zoekt oprechte vriendelijkheid in anderen - Mevr. Calder is vastberaden dat hij dat in haar klaslokaal, op de speelplaats, en bij de lunch zal vinden. Zij wil dat hij zijn gaven, net zoals Patrick kan maximaliseren.

 

Diegenen die aspies echt begrijpen zien duidelijk hun sterke punten en overzien hun worstelingen met geduld en steun. Als Liane Holliday Willey haar beste vrienden beschrijft, schrijft ze: „... Zij belichten gewoon dat wat door mijn AS beter is geworden, mijn oprechtheid en assertiviteit en creativiteit en vasthoudendheid en loyaliteit. Omdat zij me vooral als iemand zien die vele goede kwaliteiten heeft, en daarnaast als iemand die net een heel klein beetje anders is, geven zij me de hint om mijzelf ook in dat licht te zien." (p. 73)

 

Zinvolle steun.

 

De steun is een belangrijk sociaal proces. Een kind wordt geprezen als gewaardeerde eigenschappen worden herkend en erkend door anderen, "Sam, wat een geweldige helper ben je!" of "Angie, wat je hebt gedaan is zeer attent!" Kinderen hebben de capaciteit om zelfs de meest indirecte "plus" of lofprijzing aan te voelen. Bijvoorbeeld, John helpt een klasgenoot de correcte pagina te vinden, en bemerkt een goedkeurende blik van zijn leraar. In een ogenblik wordt haar goedkeuring opgemerkt en dat kan John aanmoedigen om anderen in de toekomst bij te staan. John ontvangt zo meerdere subtiele maar belangrijke "plussen" gedurende de dag, genoeg om hem te helpen het standje van de lunchmedewerker te doorstaan voor het niet in de prullenbak gooien van zijn afval. Een kind begrijpt gemakkelijk de betekenis van verbale en non-verbale' lofprijzingen, belangrijke berichten die zijn eigenwaarde beïnvloeden. Daar het gevoel van eigenwaarde gelijk staat aan de persoonlijke overtuiging dat het "OK" is om te zijn wie je bent, toont steun aan dat anderen het goedkeuren en begrijpen.

 

Daarentegen, kunnen gemiste kansen en misverstanden de inspanningen van ouders en professionals ondermijnen om aspie kinderen te 'affirmeren', De eigenschappen die een aspiekind in zichzelf van waarde vindt (logica, geheugen, intelligentie, nauwkeurigheid en eerlijkheid) kunnen anders zijn dan die welke door ouders en professionals normaliter worden gewaardeerd (gevoeligheid, vrijgevigheid, hulpvaardigheid).

 

Dit kan anderen op het verkeerd been zetten bij het positief reageren op kwaliteiten die het aspiekind zeer belangrijk vindt. Vanuit het oogpunt van het kind, "Niemand ziet of waardeert me ooit". Ondersteunende, zorgzame ouders en professionals kunnen een aspiekind prijzen zoals bij een kind dat 'normaal' is, door uitdrukkingen zoals " Goed gedaan! " of " Wat aardig van je om... te delen". Deze uitlatingen kunnen weinig betekenen voor een aspiekind dat in visuele, tastbare termen denkt. Het gebrek aan belangstelling van het kind in dergelijk lofprijzingen kan, door 'normale' mensen verkeerd worden geïnterpreteerd als ze veronderstellen: "Hij reageert niet op lofprijzingen".

 

Tegen het einde van de dag, kan een aspie kind zich overweldigd en niet-ondersteund voelen; zijn ouders en leraren kunnen eveneens in de verlegenheid zitten om iets te bedenken om hem te aan te moedigen. Alhoewel lofprijzingen kunnen dienen als verstevigingen van de bruggenhoofden die aan weerszijden van de sociale kloof staan, zijn de blauwdrukken van die brug soms verschillend. Om een aspiekind zinvol te steunen is het begrijpen van zijn sterke punten en zijn sociale perspectief nuttig. Het herkennen en het prijzen van de eigenschappen die het kind in zichzelf belangrijk vindt, in aanvulling op de vaardigheden en de verwezenlijkingen die de sociale groei aantonen, kunnen het zelfvertrouwen van een kind opbouwen terwijl hij een vaak uitdagende sociale wereld aanpakt. Figuur 2 beschrijft vijf specifieke strategieën om betekenis toe te voegen aan lofprijzingen, steun, en sociale verworvenheden.

 

Uiteindelijk, kunnen de aspiecriteria vertrouwen teruggeven aan een groep mensen die het verdienen. Wetende dat anderen persoonlijke sterke punten herkennen en erkennen, zou het nodige vertrouwen kunnen geven om persoonlijke talenten op te bouwen en te onderzoeken en uitdagingen aan te pakken. In een beschrijving van haar vrienden, wijst Liane Holliday Willey er op " ... zij zijn zo loyaal in hun steun en dat ik prima ben zoals ik ben. Vanuit hun oogpunt ben ik volkomen prima. Elk van hen wuift mijn eigenaardige manieren weg met een glimlach en wegwerpgebaar met hun arm... Zij beteugelen me wanneer ik te ver ga, zij beschermen me tegen opvallende blunders, en zij juichen me toe wanneer ik over één of ander iets van mezelf struikel dat bijzonder waardevol is; (p. 72)

 

De overstap van arrogantie naar verzoening en acceptatie.

Niet als fout of vinger-wijzen bedoeld, maar 'normale' mensen zijn sociaal arrogant. Het lijkt hun aard, iets waar ze werkelijk niets aan kunnen doen. Anders gezegd: 'normale' mensen zijn gefascineerd door - en bezorgd over - iedereen die niet volledig blij is of bekoord wordt door hun uitnodigingen te praten of te spelen. Hoe kan dit? De 'normale' mensen beschouwen zich als gouden maatschappelijke kansen; natuurlijk zou iedereen graag hun partner in interactie willen zijn. Dat wil zeggen, als zij 'normaal' zijn.

 

 

Figuur 2: Vijf strategieën om lofprijzingen, steun, en sociale verworvenheden nog zinvoller te maken

 

1. Het beste lofprijzing is wanneer anderen een persoonlijk gewaardeerde eigenschap of een sterkt punt opmerken. Het is belangrijk voor ouders en beroeps om de tijd te nemen om die eigenschappen te leren kennen die het belangrijkst en/of meest waardevol door het aspiekind of volwassene gevonden worden. Bovendien kunnen de ouders en de professionals de sterke punten die via de nieuwe aspie criteria ontdekt zijn, makkelijker identificeren en erkennen wanneer zij worden gedemonstreerd. Eigenschappen zoals loyaliteit, eerlijkheid, volharding, logica, intelligentie, en oprechtheid zijn veelvuldige lofprijzingen waard.

 

2. Zinvolle steun hangt samen met nauwkeurige toekenning. Bijvoorbeeld, een kind kan hardnekkig volharden omdat hij negen naaste familieleden heeft die ook die eigenschap vertonen. Hoewel aspie gepaard kan gaan met bepaalde sterke punten, vervangen deze niet de invloed van andere belangrijke factoren, zoals leeftijd, persoonlijkheid, karakter, of geërfde persoonlijkheid en talent. Door eerst te kijken naar die factoren bij het geven van krediet kan de zin en de nauwkeurigheid van de lofprijzing worden verhoogd. Als andere factoren geen eigenschap of talent verklaren, of de intensiteit, kan de aspiefactor het krediet, of minstens "een eervolle vermelding" verdienen als één van een combinatie van factoren.

 

3. De betekenis van lofprijzingen kunnen worden verbeterd met toegangsrechten tot (boeken, muziek, computers); iemand die de tijd neemt om interesse in een onderwerp te tonen dat belangrijk is voor het kind, of het gebruik van visuele materialen om abstracte verworvenheden te verduidelijken ("een lintje" , of "een gouden medaille")

 

4. Social Stories voegen betekenis toe aan sociale informatie, met inbegrip van lofprijzingen. Zij zijn "in de roos" bij het prijzen van de eigenschappen die een aspie persoon in zichzelf waardeert. Een Social Story kan het gebruik van logica en intelligentie van een kind beschrijven, een prestatie toejuichen, of een talent vieren. Het plaatsen van de informatie - en bijbehorende foto's of werkvoorbeelden - in een verhaal creëert een tastbaar, positief verslag dat een kind kan helpen zijn sterke punten en waarde begrijpen.

 

5. Enige beschouwing van de woorden en formulering die ouders en professionals gebruiken om lofprijzingen uit te drukken - vooral voor sociale prestaties - kunnen belangrijke resultaten opleveren. Een talent benoemen bij het aanmoedigen van sociale vooruitgang ("Wat een logisch vriendelijk iets om te doen!" of "Wat een intelligent idee om Amber uitnodigen om te komen spelen!" of "Het is netjes om Beth even met dat speelgoed te laten spelen!") kan de aandacht van een kind trekken en betekenis toevoegen aan de erkende sociale vaardigheid.

 

 

In Figuur 1, heeft de lijst van sociale voordelen van aspie individuen zijn wortels in de sociale uitdagingen van mensen met het Syndroom van Asperger. Iemand als sociaal "nieuw" of "uniek" beschouwen heeft meer potentieel dan de negatieve tegenhangers als "lastig" of "ongepast". Dit vereist sociale creativiteit. In dit geval, kan het voor 'normale' mensen nuttig zijn om sociale interactie als een toertje door Immigratie en Douane te beschouwen. Iedereen die tussen landen reist kent de angst van het benaderen van een douanebeambte, de door het land aangestelde bewaarder van de regels van binnenkomst en aanvaardbaarheid. Hier zijn de regels streng; de vragen onomwonden en een beetje ruw: "Waarom bent hier u en wanneer gaat u weg?", " Bent u hier voor persoonlijke of zakelijke doeleinden? " (Met andere woorden, " Bent u hier om Los Angeles te bezoeken of het te kopen? ") Het proces verhoogt sociale angst - Zie ik er veilig en vriendelijk genoeg uit voor deze mensen (die me koel-autoritair en ongemanierd aankijken) om tussen hen in hun land te zijn? Of, moeten zij door mijn persoonlijke bezittingen snuffelen om te bekijken of ik moet worden opgesloten? Voor aspiemensen, is er een dagelijks Sociaal Immigratie en Douane proces - een voortdurende angst om het 'goed' te doen, het 'goed' te zeggen, het noodzakelijke sociale "paspoort" te hebben dat 'normale' mensen voortdurend zoeken bij anderen alvorens hen als vriend te beschouwen.

 

Welke sociale criteria zijn absoluut noodzakelijk voor 'normale' mensen om aspies via Sociale Immigratie en Douane toe te laten - is het überhaupt mogelijk om de regels van het aanvaardbare te verbreden? Kunnen 'normale' mensen interesse tonen in een ongebruikelijk onderwerp? Is 'normale' stembuiging en vlotte coördinatie van de gezichtsuitdrukking - beheersing van het soms tegenstrijdige concert van voorgenomen en verklaarde betekenis - essentieel voor iemand om te worden beschouwd als een vriend? Is het goed om vreugde te tonen door het bewegen van je vingers en armen? Is het mogelijk om geduldig de tijd nemen om een situatie uit te leggen, waarvan lijkt alsof die vanzelfsprekend zou moeten zijn? Is het goed voor iemand om cognitieve vaardigheden te hebben, die meestal niet bij de 'normale' bevolking zijn te vinden?

 

Het vervangen van arrogantie door acceptatie is vergelijkbaar met het gebruik van zuurstofmaskers op vliegtuigen. Het cabinepersoneel van een luchtvaartmaatschappij begint elke vlucht met de uitleg van een levensreddende regel met betrekking tot het gebruik van zuurstofmaskers: "help eerst jezelf, voordat je anderen gaat helpen". Het is een regel die in strijd is met de natuurlijke neiging om degenen die het meest hulpbehoevend zijn eerst te helpen. Probleem is dat als je deze neiging volgt, dan kunnen er twee mensen overblijven die worstelen voor lucht en overleven; degenen die anderen eerst helpen aan een zuurstofmasker kan altijd de mogelijkheid verliezen om behulpzaam te zijn op de lange termijn. Maatschappelijke acceptatie werkt volgens hetzelfde principe. Het is de moeite waard om de aannames en vooroordelen van Sociale Douane en Immigratie te onderzoeken - om hun invloed te ontdekken en waar nodig correcties aan te brengen. Daarna sta je anderen bij.

 

Het redden van een gemiste kans

 

'Normale' mensen zijn heel scherp bij het identificeren van gemiste kansen, en vaak duidelijk demonstratief wanneer ze dat doen. De trein verlaat het station en de achterblijvers kunnen gemakkelijk identificeren wie op die trein wilde zijn, maar dat niet is. Een jonge man die op een positie in een bedrijf heeft gesolliciteerd, wacht acht uur lang bij een telefoon voor het gesprek dat pas binnenkomt op 5 uur 's-middags, met de mededeling dat de positie al is vervuld door een andere kandidaat. Hij hangt op en noemt het bedrijf bij een vreemde, maar onvriendelijke nieuwe naam. De kansen zijn meestal niet moeilijk te identificeren, noch blijven ze onopgemerkt als ze uit de greep raken. De ontdekking van aspies brengt waardevolle, bedreigde kansen in beeld die herhaaldelijk voorbij zijn gelopen zonder voldoende kennis van hun potentieel. Er is de mogelijkheid om nieuwe vrienden te maken; een kans om degenen die relatief onhandig mogen lijken , maar beslist meer eerlijk en oprecht zijn te recommanderen. Naast het ontdekken van nieuwe vriendschappen, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van unieke perspectieven en talenten om problemen aan te pakken. Er is werk te doen in de volgende eeuw - ziekten te genezen, milieus te redden, vrijheden te behouden. Gelukkig zijn er mensen met verstand geschikt voor de uitdaging, met de mogelijkheid om zich te concentreren en te volharden. Ze bezitten perspectieven en talenten uniek genoeg om de grootste van de problemen op te lossen, of van de meest uitdagende projecten te verbeteren. Het zijn Aspies. Ze zijn het levende bewijs dat de beste plekken om iets te doen (bv. spelen of rustig een boek lezen) altijd die zijn die worden ontdekt.

 

 

Referenties

 

American Psychiatrie Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC. Indiana Institute on Disability and Community (1999). Rethinking our responses: Supporting people across the autism spectrum. Een reeks van eendaagse workshops gepresenteerd door the Indiana Resource Center for Autism at the Indiana Institute on Disability and Community at Indiana University. The University Affiliated Program of Indiana. Bloomington, IN: Auteur. Holliday, L.H. (1999). Pretending to be normal (Doen alsof je normaal bent). Londen en Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

 

Dit document werd voor het eerst gepubliceerd in de herfst uitgave van The Moming News 1999. Volume 11, Number 3.

 


Toestemming

 

ontvangen 19-07-2016

 

Dear Arnoud

 

Thank you for your fascinating email and you have not only my permission but also my encouragement to translate ‘The Discovery of Aspie Criteria’ onto your website with the appropriate references to authors.

 

I think your first translation would be appropriate, as I’m not fluent in Dutch I am not sure about the translation but it seems to fit our original intention.

I very much like your alternative translation of the second sentence.

Thanks again for translating the article into Dutch and do let me know of you get any feedback from those who read your translation.

Best Wishes

 

Tony

 

Professor Tony Attwood

Tel: +61 (0)7 3285 7888

Em: tony@tonyattwood.com.au

Web: www.tonyattwood.com.au

 

 

De 1e vertaling gaat over de zin:

 

Even though affirming "blocks to the bridge" do exist on both sides of the social equation,

 

 

die ik vertaald heb met:

 

Alhoewel lofprijzingen kunnen dienen als verstevigingen van de bruggenhoofden die aan weerszijden van de sociale kloof staan,

 

 

De 2e vertaling gaat over de zin(net voor References):

 

They are living proof that the best places to play will always be those that are discovered.

 

die ik vertaald heb met:

 

Ze zijn het levende bewijs dat de beste plekken om iets te doen (bv. spelen of rustig een boek lezen) altijd die zijn die worden ontdekt.