terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:      aspie-logisch               chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht       aspie 401 - 500        chrono 71 jaar        64 A4 autistisch: overig

 

16-06-2017

mijn bijdrage aan het theaterproject

 

443 A4 2017

 

In het voorjaar van 2017 deed ik mee aan een theaterproject van Vitalis samen met het CKE. De uitvoering was op zondag 28 mei.

Gebaseerd op het verhaal van Dimitri Verhulst: “Mevrouw Verona daalt de heuvel af”.

Er werden ook stukken verteld door en over de spelers over hun eigen wel-en-wee, Mijn bijdrage over mijzelf volgt hieronder:

De geel-geaccentueerde stukjes werden NIET opgelezen, de blauw geaccentueerde stukjes stonden niet in de script maar heb ik hier voor de duidelijkheid toegevoegd.

 

En nu de fabel!

Ria: Er is een fabel die zegt dat men bij zijn aankomst in het rijk der doden, één kenmerk moet melden, slechts één, dat het hele voorbije leven typeerde. De dolende zielen zouden gegroepeerd worden op gemeenschappelijke kenmerken

 

Lotte: Arnoud, ben jij echt autistisch?

Arnoud : Ja, En wat kenmerkend aan mij is, is dat ik een perfectionist ben,

ik ben een Pietje Precies. Sommigen noemen mij een mierenneuker.

 

Lotte: en hoe lang weet jij dat al?

Arnoud: Het is nu zo’n drie jaar geleden dat ik de diagnose kreeg.

 

Ria:

Dan zou jij dat dus kunnen zeggen bij jouw aankomst aan de hemelpoort Arnoud,

dat je autistisch bent.

Jan: Maar ja, dan word je ingedeeld bij al die andere autisten…

Zitten jullie daar met zijn allen bij elkaar…Ik weet niet of dat dan wel zo leuk gaat zijn..

 

Carina: Of misschien juist wel… Arnoud?

Arnoud: Ja, samen zijn met lotgenoten vind ik wel goed hoor. Dan hoef ik het tenminste niet steeds weer opnieuw uit te leggen.

 

Lotte: en hoe vond je het om het te horen te krijgen?

Arnoud: Dat was een opluchting, want tot dat moment vond ik het leven helemaal niet zo leuk maar toen ik deze diagnose kreeg, begreep ik ineens waar dat door kwam.

Het is niet te genezen (maar niet levensbedreigend) dus er is niet heel veel veranderd, (zelfde leven, zelfde verleden. zelfde herinneringen, misschien een andere toekomst, dus zelfde woorden en zelfde letters) maar wel de klemtoon:

Het is van wéérzin in mijn leven

overgegaan naar weer zín in mijn leven.

 

Variatie in Autisten

 

Lotte: Ik hoor best vaak dat mensen autistisch zijn de laatste tijd, alleen die mensen zijn allemaal heel verschillend. Hoe komt dat dan Arnoud?

Arnoud: Daar heb ik een stukje over geschreven,

op mijn website.

 

Lotte houdt microfoon bij Arnoud

belerend voorlezen, met nadruk: \/ BETEKENT EEN PAUZE

Waar komt die enorme variatie vandaan \/

die je tegenkomt \/ bij mensen met autisme? \/

 

Een mogelijke verklaring: \/

 

Elke prikkel \/ gaat via een zenuw \/ naar de hersenen \/ om daar \/ in een gebiedje \/ te worden behandeld: \/ filtering \/ + interpretatie \/ + opslag. \/

Voor de meeste mensen \/ is de filtering normaal. \/

Maar voor autisten \/ kan dat afwijken \/ bijvoorbeeld: met handgebaren

sterk \/ totaal dicht \/ zwak \/ totaal open \/

dat zijn dus \/ 4 afwijkende mogelijkheden. \/

 

Het lijkt mij \/ dat er geen reden is \/

om aan te nemen \/ dat de filtering \/

in al deze gevallen \/ identiek verloopt. \/

De variatie \/ in filter-mogelijkheid \/

plus het aantal \/ prikkelmogelijkheden \/

levert een enorm \/ groot aantal \/

variaties op \/ van persoonlijke gewaarwordingen. \/

 

Bedenk wel \/ dat tastzin \/ is vingers \/ tong \/ huid etc. \/ iets anders is \/ dan intern gevoel \/ van maag \/ darmen \/ hart etc. \/

 aanwijzen!

Dus naast \/ 1. zien \/ 2. horen \/ 3. ruiken \/ 4. proeven \/ niet alleen \/ 5. tast \/ maar ook \/ 6. intern gevoel.

\/En dan nog \/ 7. psychische prikkels \/ of gevoelens \/ bijvoorbeeld angstig worden. \/

Dat zijn \/ 7 mogelijkheden. \/

 

Dus tenminste \/ 7 hersengebieden \/

met elk \/ 4 afwijkende \/ filter niveaus \/

dat zijn \/ 4 tot de macht 7 \/

= ruim 16 duizend \/ combinaties. \/

 

Lotte: Zo, dat is veel ja.. dat verklaart een hoop

Marianne: Ik weet niet hoor, maar zouden de mensen dit nog wel boeiend vinden? Zo’n medische verhandeling?

Ria: Nou ja, zo kijkt Arnoud naar dit soort dingen.

Maar nu weer even terug naar het verhaal van Mevrouw Verona:

Arnoud: wat sneller oplezen:

Nou, ik was nog niet klaar…

 

Met 6 afwijkende niveaus, is het aantal mogelijke combinaties, 6 tot de macht 7, = bijna 280 duizend.

Dat is al meer, dan het aantal autistische mensen, in Nederland.

Dus alleen de verschillende prikkel-filtering, kan dat al ruimschoots verklaren.

 

Ria: Okay, Maar nu gaan we dan weer terug naar het verhaal van Mevrouw Verona:

 

Arnoud: nog sneller oplezen, zonder pauzes

Maar dit was alleen nog maar de berekening

die ingaat op de variatie in prikkel-filtering.

Als er nog andere oorzaken van autisme worden gevonden,

dan is het aantal mogelijke combinaties nog groter.

 

Ria: Ja, maar dat wordt iets te groot voor onze voorstelling Arnoud

 

Arnoud: weer normale snelheid

O \/ ja, Sorry…

Eerst praatte ik nooit zoveel, maar sinds de diagnose, ben ik niet meer te stoppen.

Ze zouden mij beter een bordje om kunnen hangen, zoals “Pas op voor de hond” maar dan met

 

Breek hem de bek niet open,

want hij houdt nooit meer op”

 

Iemand hangt Arnoud zo’n bordje om de nek.

 

Lotte naar publiek: Dus pas op, want jullie zijn gewaarschuwd!

 

Daarna gaat de voorstelling weer verder.......