terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:      aspie-logisch               chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht       aspie 301 - 400        chrono 71 jaar        64 A4 autistisch: overig

 

14-05-2017

zorgen maken door anderen veroorzaakt stress

 

331 A4 2017

 

Er zijn mensen die hun bezorgdheid willen tonen, aar dat valt soms verkeerd. Soms krijg je te veel “goede” raad. En dan ga je je soms wel eens afvragen voor wie dat dan goed bedoeld is: voor mij, of voor zichzelf.

Mijn zichtrobleem, dat langzaamaan meer toeneemt, levert vaak raadgevingen op, die ik al vele keren heb gehoord. Als ik dan zeg dat ik die opmerking al zo vaak te horen heb gekregen, wordt dat soms duidelijk niet in dank afgenomen. De opmerking: “ik bedoel het goed” is daar veelvuldig bij. Mijn opmerking dat het voor mij soms overkomt als “nog eens inwrijven” van mijn probleem wordt verontwaardigd afgewezen. Want het is toch goed bedoeld? Maar dat die bedoeling niet zo wordt gewaardeerd vinden sommigen onbegrijpelijk. Blijkbaar redeneren deze mensen vanuit zichzelf.

 

De ergernis van dit onbegrip over mijn gevoelems leid wel eens tot stress bij mij. Maar uitleg daarvan wordt oftewel afgebroken met de opmerking dat het wel begrepen wordt (zonder mij te laten uitpraten), oftewel afgewimpeld.

Daarom ben ik tot de overtuiging gekomen dat ik dit maar niet meer moet pikken. Ik moet maar “on-aardiger” durven over te komen, puur uit zelfverdediging.