terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:      aspie-logisch               chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht       aspie 201 - 300           chrono 70 jaar                    64 A4 autistisch: overig

 

24-10-2016

motivatie bij mij

 

262 A4 2016

 

Over autisten wordt vaak gezegd dat ze niet weten waar te beginnen, of dat de motivatie gering is.

Voor mij is dat een foute interpretatie. Als iemand mij zegt dat iets volgens hem/haar beter anders kan, dan zal ik dat niet klakkeloos aanvaarden en gaan doen. Ik ga dan eerst nadenken over het voorgestelde idee. Daarbij komen ook de aanpassingen van de te volgen handelingen (routines) onder de loep. Als de veranderingen van de routines de kans op fouten verhogen, dan is de voorgestelde procedure voor mij niet in orde. Ik zal dan eerst gaan denken over een mogelijke andere procedure. Pas als de nieuwe procedure inclusief de bijbehorende routines een duidelijke verbetering betekent, zal ik overwegen om de verandering in te voeren.

 

Mijn werkwijze in zulke zaken is: eerst vóórdenken, dan voorbereiden & dan pas uitvoeren. De door mij bedachte procedure kost tijd, terwijl de voortgang van mijn denkproces vaak niet aan de buitenkant te zien is (mede door de geringe mimiek van mij). Dat kan er dan voor de verbeteraar totaal anders uitzien, of zelfs niet eens herkend worden.

Maar de conclusie dat ik niet wil veranderen, of niet weet waar te beginnen, is gebaseerd op onbegrip.

 

Voor een autist die geen routines kan bedenken bij een andere handelwijze, kan dat stress opleveren. Een manier om met die stress om te gaan is: stress vermijden, niets veranderen (wat in geval van een nieuwe werkwijze kan betekenen: niets doen). Dat is dus geen onwil of weerzin voor verandering, maar onmacht. Hulp of meedenken met bedenken van de bijbehorende routines is dan noodzakelijk.