terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:      aspie-logisch               chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht       aspie 201 - 300          chrono 70 jaar                  64 A4 autistisch: overig

 

28-05-2016

 

Centrale coherentie bij mij ?

 

211 A4 2016

 

Er is een spectrum dat loopt van totale afwezigheid ( alleen fragmenten kunnen zien, maar geen samenhang ) tot totale coherentie ( altijd het volledige plaatje zien, maar dan ook niet meer de details ). Een deel van de autistische mensen (met lage begaafdheid) kan dan misschien beschreven worden middels “zwakke centrale coherentie”, maar dit is slechts een deel.

 

Ik denk dat ik mijzelf kan beschrijven als een persoon met de capaciteit om zowel het totale plaatje alsook de fragmenten te zien, en wel naar wens veel van het ene tot veel van het andere, en alles daar tussen in. Ik kan (mits voldoende kennis) inzoomen op details van die fragmenten, en dan zelfs onvolkomenheden detecteren in de onderliggende delen van het detailplaatje. Bijvoorbeeld: de onvolkomenheid in een vergelijking die een onderdeel beschrijft van de resulterende beweging van het vliegtuig als reactie op de atmosferische gedragingen van de lucht, en deze koppelen aan de manoeuvre van het vliegtuig die blijkt uit de gegevens van de “zwarte doos” (de Flight Data Recorder). Zie daarover fragmenten 14 & 15.

 

Dit lijkt het tegenovergestelde van een zwakke centrale coherentie, maar ik merk wel dat ik daarbij erg slecht ben in sociale communicatie en dergelijke. In dat soort zaken ben ik traag van begrip: het duurt langer, soms wel enkele dagen, vooraleer het gebeurde tot me doordringt. Door goed redeneren plus een zeer goed geheugen, kan ik veel dingen dan nog achteraf begrijpen.

 

Hoe is deze discrepantie te verklaren?

 

Het menselijk brein heeft een beperkte capaciteit. Het geheugen bestaat (net als bij een computer) uit een deel “programma” en een deel “gegevens” (oftewel data). Door veel data op te slaan, moet er “bezuinigd” worden op programma, of op andersoortige data. De sociale database bevat veel regeltjes met dingen die je hoort te doen en dingen die je niet moet doen. Daar komt nog bij de informatie over hoe deze regeltjes te interpreteren. Herinneringen kun je opslaan met alle informatie (visueel, gehoor, gevoel, reuk, etc.), of meer gecomprimeerd (vergelijk een “screenshot” van het beeldscherm van je computer). Dat laatste kan toe met veel minder opslagruimte, maar dan is “inzoomen” niet meer mogelijk. Een foto-album is een voorbeeld van dat comprimeren.

 

Dat zoiets bij mij niet gebeurt, kan ook worden aangetoond met dat wat in fragment 200 wordt beschreven: een puzzel met 5000 stukjes.

 

Mogelijke verklaring voor MIJN autisme:

 

Ik was zwak in urgentie om sociale regels op te slaan. Vanwege overgevoeligheid voor geluid waarschijnlijk ook niet zo geïnteresseerd in contacten met andere kinderen. Daarbij werd ik niet gestimuleerd in het aangaan van zulke contacten (mijn moeder had ook autisme). Dus mijn sociale database had weinig geheugenruimte nodig.

Daardoor bleef veel geheugenruimte over voor bv. herinneringen met veel details. Maar doordat ik me goed kan concentreren op 1 detail, raak ik niet zo gauw in de war door andere details. Anders zou ik misschien wel verloren zijn geraakt in die fragmenten, en niet meer het overzicht hebben gehad. Door mijn grote interesse in aerodynamica

(zowel door studie als door hobby), heb ik daar veel details over verzameld, en al die fragmenten opgeslagen. Maar door mijn capaciteiten om me te concentreren, kon ik belangrijke details “meenemen” naar andere fragmenten alwaar ik ze kon combineren. Daardoor had ik zo veel overzicht bij zaken die anderen niet meer konden overzien.