terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:      aspie-logisch               chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht       aspie 301 - 400        chrono 71 jaar        thema autistisch A3 gedrag

 10-11-2017

 

moeite met contacten leggen of ze onderhouden

 

375 A3 2017

 

Als je de dingen die je wil zeggen alleen nog maar in je gedachten hebt, maar ze niet opschrijft of uitspreekt, dan zal dat contact geleidelijk vervagen.

 

Na mijn ziekenhuis-opname is dat vervagen op gang gekomen, maar het is me nu opeens duidelijker geworden. De oorzaak is gelegen in het feit dat mijn begeleiding zag dat er wel erg veel papieren opgestapeld lagen, en mij adviseerde om in mijn agenda eens per maand een uurtje opruimen te noteren. Dat zou wel moeten kunnen lukken, dacht ik.

Toen mijn computer op het bewuste moment die opdracht weergaf voelde ik dat als een afspraak die ik moest nakomen. Want ik had dat toegezegd aan iemand anders, en niet aan mezelf.

 

Na het opruimen van een deel van die papieren kwam ik enkele brieven tegen, die ik dacht beantwoord te hebben, maar waarvan ik de antwoorden niet kon vinden. Ik had wel een antwoord in mijn hoofd gegeven, maar dat antwoord blijkbaar niet opgeschreven of ingetypt. In mijn geheugen was die actie dus wel afgevinkt als gedaan, maar de uitvoering was niet goed gebeurd.

 

Het lijkt mij dat een dergelijke manier wel veel vaker is voorgekomen. Dat zou een verklaring kunnen zijn van het feit dat ik vele contacten ben kwijt geraakt: ”vergeten de geplande actie daadwerkelijk uit te voeren”.