terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:      aspie-logisch                     chrono-logisch                        thema-logisch

naar deel overzicht       aspie 301 - 400     chrono 70 jaar          thema A2 autistisch: prikkels

15-11-2016

een vol hoofd

 

315 A2 2016

 

Een vol hoofd is te vergelijken met een motor van een voertuig die te zwaar belast is of wordt. Die motor gaat “choken” oftewel krijgt te weinig lucht en kan dan afslaan. Dit moet niet uitgelegd worden als blokkeren ( = vastlopen door een mechanisch defect), maar het is afslaan ( = alles is mechanisch in orde, maar de motor moet opnieuw op gang gebracht worden). Het overbelasten van de motor kan voorkomen worden door op tijd terug te schakelen. Als de bestuurder dat niet doet is dat geen fout van de motor. Tijdig terugschakelen kan als er voldoende tijd beschikbaar is om dat terugschakelen voor te bereiden en uit te voeren. Een plotselinge of onaangekondigde verzwaring van de gevraagde belasting dient dus voorkomen te worden. Door de “bestuurder” zelf of door signalering.

 

De “omgeving” zou deze aankomende zware belasting van een autistisch persoon moeten zien aankomen, en dat terugschakelen moeten helpen voorbereiden. Leren herkennen van een dergelijk moment zou een goede hulp kunnen zijn, zodat de persoon zelf al de noodzaak van terugschakelen kan gaan voorbereiden.

 

Als ik op mijn leven terugkijk met de kennis die ik nu heb, dan moet ik constateren dat ik dat “terugschakelen” bijna altijd heb voorbereid door weg te lopen. Ik heb een andere weg gezocht om de stress te voorkomen. Of ik dat zelf nog kan veranderen weet ik niet. Het is er wel erg lang ingesleten. Misschien heb op dat gebied wel permanent “begeleiding” nodig?