terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:      aspie-logisch               chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht       aspie 401 - 500        chrono 71 jaar        thema autistisch

 

13-06-2017

betekenis begrip "vertrouwensarts"

 

439 A1 2017

 

Toen ik in 1964 ging studeren in Delft, ging ik op kamers wonen. Ik dacht er totaal niet aan om naar een huisarts te gaan zoeken. Dat was thuis ook nooit mijn zorg geweest, en mijn ouders hadden mij (bij mijn weten) daarover ook nooit wat verteld. Er was wel een studentenarts, die ik na 2 jaar 1x bezocht i.v.m. schimmelinfectie in de lies. Daarvoor kreeg ik een recept mee voor zalf: Daktarine. Toen dat op was en de schimmel verdwenen, zag ik geen noodzaak om terug te komen bij de studentenarts.

 

In 1974 ging ik in militaire dienst: daar was een militaire arts, die ik na een jaar 1x bezocht, wederom i.v.m. een schimmelinfectie. Hetzelfde recept en smeren, tot het over was.

 

In januari 1980 ging ik bij Fokker werken: daar was op het werk een bedrijfsarts: die heb wederom 1x bezocht i.v.m. diezelfde schimmelinfectie, en weer hetzelfde recept.

Tijdens een ski-vakantie in 1987 had ik een wond aan mijn scheenbeen (opgelopen t.g.v. stoten tegen bank bij ski-gym in november). Daarvoor ging ik naar de verpleegster in het hotel, die mij eerste hulp verleende en mij aanried om dat thuis verder te laten behandelen. Dat gebeurde in januari 1988: ik bezocht bedrijfsarts, die mij voor 2 weken naar huis stuurde. De wond genas gelukkig zonder verdere problemen. Die 10 dagen ziekteverlof waren een verdrievoudiging van de in de afgelopen 12 jaar genoten ziektedagen!

Toe ik in 1993 ging samenwonen, meldde ik (op verzoek van mijn vriendin) aan bij haar huisarts. Toen ik in 1998 problemen kreeg met mijn gezichtsvermogen, bezocht ik een oogarts. Die constateerde wat uitval van enkele delen op mijn netvlies, dat veroorzaakt kon worden door oftewel diabetes, oftewel hoge bloeddruk. Daarvoor moest ik naar de huisarts. Het bleek hoge bloeddruk. Ik realiseerde me pas later dat ik in circa 1978 was begonnen met zoethoutthee te drinken bij het ontbijt. En dat elke dag. Dat kon wel eend de oorzaak zijn geweest.

Vanaf circa 2000 werden de gesprekken steeds vertrouwelijker. Zo vertelde ik voor de 1e keer wat meer over mijzelf, en over mijn moeilijkheden met wat zaken in de relationele sfeer. Er was ook een gesprek, waarbij de huisarts vertelde dat hij wat anders wilde gaan doen. Omdat ik blijkbaar begrip toonde voor zijn eigen wensen, bedankte hij mij voor dit “consult”. En in 2001 ging hij weg. Er kwam wel een andere huisarts, een jonge vrouw.

 

In 2003 kwam ik weer alleen, verhuisde naar naar Utrecht, maar hield dezelfde huisarts.

Toen ik me depressief voelde besloot ik om een consult bij die huisarts te vragen: ik wilde er over praten. Maar die opvolger begroette mij met de enthousiast gebrachte mededeling, dat dit het laatste consultt was vóór haar zwangerschapsverlof. Dat vertrouwelijke gesprek kwam dus niet van de grond.

Toen ik in 2004 naar Oirschot verhuisde, ging ik zelf op zoek naar een huisarts. Maar met die man kwam er geen klik.

In maart 2006 kreeg ik een oogprobleem, waarvoor ik op eigen initiatief naar het ziekenhuis ging.

In 2007 ging ik op zoek naar een ander huisarts (Zie fragment 253), en heb daarna 2 jaar geen huisarts bezocht.

In 2009 kwamen er opvolgers, maar bij afspraken vroeg ik niet om een bepaalde arts, want ik had geen voorkeur. Tenslotte gaf ik wel een voorkeur aan voor een bepaalde huisarts. Die regelde in 2011 achtereenvolgens een bezoek aan een psycholoog, een oogarts en fysiotherapie. In nov+dec kreeg ik in het ziekenhuis (op aanraden van de oogarts) een staaroperatie aan beide ogen.

Van toen kwamen er in korte tijd vele veranderingen:

2012-mrt werkster wekelijks = begin met praten

2013-jan 2e opinie oogprobleem Maastricht

-jul oogarts = glaucoom vastgesteld

-okt opmerking: “Arnoud, dat doe je toch wel wat autistisch”

-dec zoeken naar autisme-info

2014-jan AIC-info: via huisarts aanvraag ggz

-feb jicht 1e keer

-mrt intake ggz = eind mei diagnose, sep cursus “ik & autisme”

-mei diagnose, + 1e keer een gevoel iemand te vertrouwen!

-nov = begin begeleiding vanuit ggz

-jul jicht 2e keer

2015-jan met Conny naar Visio

-mrt verhuisd naar Eindhoven

-mrt huisarts in Eindhoven

-mrt met Conny naar oogarts

-jun dermatoloog → huidkanker fragm. 199

-aug oordopjes

 

En toen kreeg ik in december 2015 de opmerking: “je zou dat eens allemaal moeten opschrijven, dat kan dan misschien een boek worden”. Dat leidde tot het schrijven van stukjes, en daarna tot een website met die stukjes, die ik fragmenten heb genoemd. Want het zijn fragmentarische beschrijvingen van mijn leven en alles wat daarin gebeurd is. De ordening kan aan de hand van de autistische nummering, de chronologie, het thema, de publicatie-volgorde, of via trefwoorden.

 

Dus eigenlijk heb ik pas ná mijn diagnose ervaren wat een vertrouwensarts ( of vertrouwens-persoon) kan betekenen.

En het zou zeer goed kunnen, dat mijn kennismaking met mijn buurvrouw Tonny in Oirschot als het begin kan worden aangemerkt van dit proces.