terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:      aspie-logisch               chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht       aspie 1 - 100        chrono 65 t/m 69 jaar       thema autistisch

 

31-03-2016

 

eenzaamheid

06 A1 2016

Ik hoorde onlangs een opmerking met een, naar mijn mening, vreemd idee: "eenzaamheid, daar kun je zelf wat aan doen". Dat kan misschien waar zijn, als er aan een paar voorwaarden wordt voldaan. Zoals: je dient te weten hoe dat moet, en de ander moet niet weglopen.

 

Vergelijk dit met het volgende: ieder mens kan liefhebben (qua capaciteit) maar je moet het wel leren (voorbeeld).

 

In een normaal gezin komen de kinderen regelmatig in contact met andere kinderen. Als er dan weinig of geen wederkerigheid blijkt, kan een aanwezige oudere persoon dat opmerken. Als deze persoon dat niet opmerkt, of de ouders niet waarschuwt, kan het gebeuren dat het betreffende kind niet ondersteund wordt in zijn of haar sociale vaardigheden v.w.b. het aangaan van contacten. Als dan thuis geen goed voorbeeld wordt gegeven zal het kind deze vaardigheid niet leren. Als het kind geen aanleg heeft in deze richting, dan zal deze vaardigheid niet tot ontwikkeling worden gebracht, zelfs als de capaciteit wel aanwezig is.

 

In de laatste 10 jaar merkte ik dat ik buiten de groep bewoners stond. Toen ik de diagnose had gekregen en dat aan een paar mensen op de galerij vertelde, werd mij meteen verteld dat autisten erg op zichzelf zijn. Mijn mening werd niet gevraagd, want zij wisten alles???? Maar als ik een praatje probeerde te maken bleek dat ze het allemaal erg druk hadden, en liepen ze snel weg. Dus bleef ik op mezelf, niet vrijwillig maar “moetwillig”. Dus er veranderde niets.

In een interview over eenzaamheid heb ik gezegd dat ik me soms erg eenzaam voelde. Ik had er een beter woord voor bedacht: “nulzaam”. De interviewer vroeg me wat dat betekende. Mijn antwoord was: “als je eenzaam bent dan ben je nog alleen; maar als je nulzaam bent dan is er niets meer”

Die opmerking werd later in de kop van het artikel geplaatst.