terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:         aspie-logisch              chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht         aspie 301 - 400            chrono 35 t/m 39 jaar         thema werk

 26-06-2017

 

slechte beoordeling

 

392 F 1985

 

Toen in 1985 Jack de nieuwe chef van de afdeling aerodynamica werd, had ik een 
beoordelingsgesprek met hem. Daarin kreeg ik te horen dat ik het jaar daarvoor geen
goede beoordeling had gehad.
Iemand die normaal goed is krijgt een 7, en als je het heel erg goed deed kreeg je een 8,
en als je het wel voldoende deed maar niet bijzonder goed dan krijg je dus een 6. Dat had
dan niet meteen een negatief gevolg, maar dat betekende wel dat er nog eens gekeken
werd of je wel geschikt was voor de functie die had (bv. de inschaling). Een onvoldoende
was helemaal niet goed.
Normaal was dus een 7, en dan kreeg je een normale salarisverhoging. Bij een 6 een wat
minder grote salarisverhoging. Ik heb die slechte beoordeling van de vorige chef nooit te
horen gekregen. Ik kreeg wel een salaris verhoging en ik had daardoor geen enkele
indicatie dat er iets niet klopte.

Mijn nieuwe chef legde uit dat hij mijn salaris niet kon corrigeren omdat er per jaar in onze

afdeling maar één persoon met een 8 mocht zijn, en dat die beoordeling al voor enkele

jaren was gereserveerd voor een collega die was aangenomen met de toezegging voor

een wat hoger salaris.

Ik was wel geshockeerd door het feit dat ik van die van die vorige chef nooit iets te horen heb
gekregen, over het feit dat hij vond dat ik niet goed functioneerde. Maar later kon ik
dat wel plaatsen: ik had al het idee gekregen dat hij mij minder goed vond, te traag, een
pietje-precies, en dat ik vaak bezig was met nutteloze verfraaiingen te maken. Maar hij
kon (of durfde) mij dus blijkbaar niet aan te wijzen als ongeschikt voor de functie die ik had.

 

Door deze informatie kreeg ik wel de indruk dat Jack mij anders beoordeelde. En tevens

dat hij mij erg veel vertrouwde. Alhoewel ik die verandering nog niet meteen doorhad,

betekende dit wel het begin van een grote verandering in de waardering die ik kreeg.

Maar ik denk dat Jack niet precies wist hoe de situatie binnen de afdeling (speciaal de

verstandhouding met mijn collega's) werkelijk was. Daar heb ik zelf nooit iets over gezegd.

En ik heb ook nooit geklaagd, want ik was me er niet erg van bewust hoezeer dat fout zat.

Ik was blijkbaar in die eerste 9 jaar murw geslagen v.w.b. de manier waarop men met

elkaar om zou moeten gaan.