terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:         aspie-logisch              chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht     aspie 1 - 100         chrono 30 t/m 34 jaar       thema werk

 

14-02-2016

Fokker: mijn 1e opdracht

 

38 F 1976

 

Toen ik eind januari 1976 bij Fokker kwam werken, lag er een A4-tje met een opdracht voor me klaar. Het was de bedoeling om een methode te vinden waarmee de weerstand van een nieuw vliegtuig voorspeld kon worden. Een rapport van Lockheed over de C-5 en over de C-141 konden daarbij als leidraad dienen.

 

Na enig bestuderen van deze rapporten, begon ik zoveel mogelijk windtunneltest van Fokker te doorzoeken naar bruikbare resultaten. Uiteindelijk heb ik tienduizenden meetpunten bekeken, waar slechts een paar honderd bruikbaar waren. De andere metingen hadden onderling te veel verschillen in configuratie of omstandigheden, waardoor er niet met zekerheid een oorzaak van de verschillen vast te stellen was. Door dit minimale resultaat raakte ik wat teleurgesteld. Maar toen een wat ervarener collega X de resultaten doornam, raakt hij enthousiast. Hij had niet verwacht dat er nog iets zinnigs uit dit onderzoek zou voortkomen. Later hoorde ik dat er al 5 keer eerder iemand aan begonnen was, maar allemaal hadden ze het na enkele weken opgegeven!

 

X rangschikte de bruikbare resultaten, en gaf enkele verbanden aan. Daarmee kon ik weer verder. Dit resulteerde uiteindelijk in een predictie-methode om de weerstand van een nieuw ontwerp te schatten.

 

Toen ik de methode beschreef, ontdekte ik dat de tot dan toe gebruikte methode dateerde van 1944, en was opgesteld door de chef van de afdeling (in zijn jonge jaren) die mij de opdracht voor dit onderzoek had gegeven. Hij wist dus beter dan wie ook dat er een nieuwere methode moest komen.