terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:         aspie-logisch              chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht     aspie 1 - 100          chrono 40 t/m 49 jaar      thema werk

 

10-01-2016

F27MPA tippod windtunneltest

37 F 1991

 

Van de F27 werd een Maritimr Patrol Aircraft versie bedacht. Toen de klant vroeg of het mogelijk was om een zijwaarts-kijkende radar te installeren, werd door Fokker gezegd dat dat wel mogelijk leek, maar dat er om zekerheid over de haalbaarheid te verkrijgen een windtunnelproef nodig was. De schatting van de kosten bedroeg totaal 1 miljoen gulden. De klant wilde dat die proef zou worden uitgevoerd, en zou het bedrag geheel aan Fokker betalen, inclusief de rapportage. Fokker moest daartoe bij DNW (Deutsch-Niederlandisch-Windkanal) in de Noord-oost-polder testtijd kopen, het model van de F27 (eigendom van het NIVR) laten aanpassen, de windtunnelproef coördineren en begeleiden en tenslotte de resultaten rapporteren.

 

Jack gaf mij opdracht om deze proef te begeleiden en te rapporteren: ik werd zo (voor het eerst) projectleider.

 

Veel mensen zeiden dat het niet zou lukken om de testen op tijd te doen uitvoeren, het model op tijd af te krijge en/of de test volledig uit te voeren enhet rapport op tijd op te stellen).

 

Tijdens het aanpassen van het model kwam er een probleem opduiken. De pylon voor de ophanging van de radarantenne aan de vleugeltip was, in tegenstelling tot mijn wens, toch met 2,5 graden gedraaid. Maar de verdraaing was de verkeerde kant op. De man die zich meestal met dit soort zaken bezighield, haddit zonder mijn medeweten geregeld. Mijn argument dat dit niet nodig was, zei hij niet te weten, maar het betreffende onderdeel moest dan maar opnieuw aangemaakt worden. Omdat ik de projectleider was moest ik dat maar zelf regelen. Hij liep met deze opmerking weg, waarschijnlijk om verdere discussie over zijn onhandige bemoeienis te vermijden. De modelmaker die het onderdeel geaakt had keek niet blij. Ik zei hem toen dat er een betere oplossing was: het onderdeel naar de andere kant afvijlen, waardoor het ongeveer 1 millimeter korter zou worden. Dat was een kleine inkorting die geen invloed op de meting zou hebben. Op zijn bezorgde vraag of dat geen probleem zou opleveren, zei ik hem dat hij dan maar moest zeggen dat ik opdracht had gegeven om het zo te doen. Toen evenlater Jack langskwam, heb ik hem meteen verteld hoe ik het probleem had opgelost. Jack was er blij mee dat er op die manier geen vertraging zou ontstaan. Tot vreugde van de modelmaker sprak hij ook zijn bewondering uit over hoe mooi hij de gemaakte onderdelen vond.

 

Het model werd uiteindelijk slechts anderhalve dag te laat afgeleverd bij DNW (de test zou 3 weken duren).

 

De toegevoegde metingen met Q-lites werden geschrapt, daar ze niet goed werkten en bovendien niet in de oorspronkelijke opdracht vóórkwamen. Ze waren toegevoegd met het idee dat we zo extra informatie zouden verkrijgen, terwijl de kosten niet overdacht waren.

 

Toen de metingen te veel tijd leken te gaan kosten, terwijl de betrouwbaarheid van de metingen niet genoeg leek, heb ik als projectleider het programma aangepast: een kleine selectie uitvoeren voor 3 configuraties, en op grond van de resultaten beslissen welke configuratie uitgebreid onderzocht zou worden. Daardoor kon een zinvolle test binnen de beschikbare tijd worden uitgevoerd, en werden alle belangrijke vragen beantwoord.

 

Op laatste dag van derde week heb ik aan het begin van de middag besloten dat verdere testen niets meer zouden opleveren (o.a. door ontbreken van doordachte planning). Enkele mensen van Fokker die nog even langs kwamen met wat “wensen”, heb ik genegeerd. De bedachtte testen waren mijns inziens nutteloos. Ook wilde ik niet rapporteren over ongeplande testen.

 

Rapport 21 december meegegeven aan medewerker van klant: zou zo voor 1 januari ingeleverd zijn volgens planning. Opmerking: vóór eind januari inleveren bij de secretaresse is toch ook goed??? Nico vond het onacceptabel dat rapport niet was volgens zijn “normen”.

Maar klant was tevreden. Eerste rapport dat zonder “boeteclausule” werd geaccepteerd! Mijn vertrouwen in de managerskwaliteiten van een aantal managers zakten flink.