terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:         aspie-logisch              chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht     aspie 1 - 100          chrono 30 t/m 34 jaar       thema werk

 

15-01-2016

CTR

 

34 F 1978

 

In 1978 kreeg het verzoek om 9 programmaatjes, die m.b.v. magneetkaartjes op een tafelrekenmachine waren gemaakt, om te zetten naar een mainframe computer.

 

Ik vond dat het opzoeken van de benodigde gegevens in de grafieken in een database-rapport te omslachtig was. Dit moest volgens mij door de computer m.b.v. interpolatie in computertabellen gaan gebeuren.

 

Daartoe maakte ik een bestand met alle benodigde tabellen, een interpolatie-routine, en een rekenmodulen om elke gewenste conditie te kunnen berekenen. Vanuit deze startconditie kon dan alle veranderingen naar een andere conditie worden berekend.

 

Dit programma was in eerste instantie alleen voor de zogenaamde longitudinale (of symmetrische) manoeuvres geschikt. Deze eerste versie was alleen geschikt voor de F.28 Fellowship, een straalvliegtuig.

Toen het eenmaal goed werkte, en ook zeer bruikbaar bleek te zijn, werd er ook een kopie van gemaakt, die werd aangepast voor de asymmetrische manoeuvres (door Wim).

Later werden hiervan ook versies gemaakt voor de F.27 Friendship, een propellervliegtuig. Deze groep programma's waren voor de (quasi)stationaire manoeuvres, maar er kwamen ook extra programma's voor de dynamische manoeuvres (door Peter).

Na het vertrek van Peter, en wat later ook Wim, kreeg ik het beheer over al deze programma's. Ik ben toen begonnen om al deze programma's te integreren in 1 compleet programma voor alle manoeuvres, en ook voor alle soorten vliegtuigen (zowel straal- als propeller- ). Voor nieuwe projecten konden dan nieuwe databases worden aangemaakt. die in het programma werden geladen om daaraan te rekenen.

 

Tegelijkertijd werden de database-rapporten van de verschillende vliegtuigtypen (zowel voor de trainings- als de ontwikkelings- simulatoren verbeterd en uitgebreid. Geleidelijk aan kreeg ik het beheer van al deze simulatie-databases onder mijn beheer. Collega's voor onze afdeling, maar ook van andere afdelingen gingen steeds meer met dit programma werken.

 

Toen het noodzakelijk was om het programma in een andere programmeertaal te converteren, bleek het inmiddels te bestaan uit meer dan 30.00 statements. De print-out was een stapel van meer dan 20 cm. Maar een verandering kon ik vrij snel aanbrengen, want ik kende het totale programma ongeveer uit mijn hoofd.

 

De testvliegers hadden met de engineering-simulator al een goed idee hoe de nieuwe Fokker 100 en de Fokker 50 zouden vliegen. Na de eerste vlucht van de F.100 was het commentaar zelfs: “het vliegtuig vliegt net zo goed als de simulator”!

 

 

Begin 1996 werd (een kopie van) het programma aan een klant verkocht. Mij werd gevraagd om een paar medewerkers van die klant een week lang een cursus te gaan geven, zodat ze met het programma overweg zouden kunnen.

 

Die cursus heb ik gegeven in de week nadat Fokker failliet werd verklaard en alle collega's naar huis waren gestuurd. Ik moest daarvoor nog 1 week extra doorwerken. De curatoren wilden wel dat de betaling zou binnenkomen, namelijk 300.000 gulden. Achteraf bleek dat ik er zelf geen enkel voordeel van heb gehad. Maar de reiskosten van die week heb ik wel zelf moeten opbrengen. Alles voor de schuldeisers dus! En mijn ontslagaanvraag was tegelijk met die van mijn collega's ingediend, dus de ww-periode was al ingegaan.