terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:         aspie-logisch              chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht    aspie 301 - 400   chrono 40 t/m 49 jaar      thema werk

 

24-05-2017

 

 

338 F 1991 geen bedrijfs-obligaties genomen

 

opmerkimg: achtergesteld. Dat maakte mij achterdochtig.

Dat bleek achterstelling i.g.v. faillissement, die obligaties komen dan achteraan de rijr: 1. belastingdienst, 2. schuldeisers, 3. preferente aandeelhouders, 4. gewone aandeelhouders, 5. preferentie obligatiehouders, 6. gewone obligatiehouders, 7. achtergestelde obligaties, ….

De obligaties werden betaald uit een ;ening van de bank, maar die ening moest je in dat geval wel terugbetalen. Dus: een lening van de bank, met jij als borgstelling. Oftewel: bij faillissement niet alleen baan kwijt, maar ook nog een restschuld bij de bank. De bank liep dus geen enkel risico.

Dat deed ik niet. Was dat slimmigheid?

Of liet ik mij niet gekmaken door het enthousiasme van de andere werknemers, omdat er niet zo'n behoefte aan had om er bij te willen horen? Gered door mijn autisme??

Dat is wel een prettige gedachte.

Enkele jaren later ging het Amerikaanse bedrijf ENRON failliet, en alle werknemers waren niet alleen hun baan kwijt, maar ook hun volledige pensioen. Dat was “belegd” in het bedrijf!

 

Zet nooit alles in op 1 paard, is een nuttige advies. Neem dus nooit een belang in het bedrijf waar je werkt! Want dan kun je dubbel gepakt worden.