terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:      aspie-logisch                     chrono-logisch                                thema-logisch

naar deel overzicht       aspie 301 - 400        chrono 60 t/m 64 jaar        thema vakantie

 

 05-03-2017

AKU-AKU eiland

 

302 V 2009

 

In circa 1960 heb ik het boek AKU-AKU van Thor Heijerdahl gelezen. Tijdens mijn wereldreis in 2009 ben ik daar ook geweest, omdat in dat eiland en die beelden wel eens wou bekijken.

Het verhaal ging over het onderzoek door vragen aan de bevolking over hun verhalen en herinneringen. Dat leverde inzichten op over de oude gebruiken die hebben geleid tot het maken van de beroemde beelden die er nog stonden toen het eiland op Pasen 1722 ontdekte werd door de Nederlander Jacob Roggeveen. Honderd jaar later waren alle beelden omver gehaald. De redenen waren onbekend. Het onderzoek van Heijerdahl verklaarde veel van de oude gebruiken, maar dit werd aanvankelijk door velen in twijfel getrokken.

 

Tijdens mijn excursie hoorde ik van de gids vele verhalen, die hij “doorkreeg” van zijn voorouders. Een theorie die later was bedacht door een onderzoeker uit een voormalig Oostblokland werd door deze “voorouders” als onjuist afgewezen. Het transport van de beelden vanaf de groeve naar hun platformen aan de kust zou dus niet in “staande” positie hebben plaatsgevonden. De methode van liggend slepen met touwen en veel menskracht en oprichten met behulp van twee boomstammen en 2 groepjes ritmisch bewegende mensen (waardoor het beeld lichtjes begon te wiebelen (zodat er kleine steentjes onder geduwd konden worden die het beeld aan de zijde van het hoofd langzaamaan omhoog brachten) zou door de voorouders als juist worden doorgegeven. Dat was ook de methode die Heijerdahl met hulp van de bevolking had aangetoond. Je zou dit een vorm van collectief geheugen kunnen noemen, dat vele generaties in brokstukjes was doorverteld. Door goed te luisteren en stimuleren van de saamhorigheid van de bevolking lijkt er dan nog heel veel te achterhalen, ook als er geen documentatie beschikbaar is.

Ik vond het wel grappig dat latere theorieën, die mij wat gezocht leken, niet waren geaccepteerd door de lokale bevolking. De degelijkheid van het onderzoek van Heijerdahl in 1955 lijkt dus respectabel.

 

 

foto's van Paaseiland