terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:      aspie-logisch                     chrono-logisch                           thema-logisch

naar deel overzicht       aspie 101 - 200      chrono 10 t/m 19 jaar        thema intelligentie

 

23-04-2016

wiskunde was niet leuk

 

198 I 1958

 

Op de lagere school vond ik rekenen erg leuk. Toen ik op de middelbare school wiskunde zou gaan krijgen was ik daar enthousiast over. Maar toen de 2e les van een wiskundevak alle stof nogmaals herhaald werd begon ik uit verveling alvast de volgende bladzijde te lezen. Dat was tenminste interessanter dan dat herhalen. Tijdens de 3e les van dat vak werd eerst de stof van de vorige les herhaald (voor de 3e keer) en ging ik alvast weer wat verder lezen. Na 2 weken realiseerde ik mij dat ik al zover vooruit had gewerkt, dat er tot de kerst vakantie voor mij niets nieuws meer zou komen. En dan moest ik al die lessen luisteren naar dat herhalen. Ik ben toen maar opgehouden met vooruit lezen, want dan zou er tenminste af en toe wat nieuws te leren zijn.

Daarom waren al die wiskundelessen vervelende uren voor mij.

 

Toen ik in de 2e klas bleef zitten vanwege mijn slechte cijfers in de vreemde talen, waren die wiskunde lesuren helemaal een ramp.

 

Nee: wiskunde was niet leuk, want ik verveelde me dood tijdens die lesuren.

 

Andere kinderen hadden nog plezier als ze een proefwerk goed maakten, maar omdat ik zoveel beter was voelde ik me eenzaam, want ik hoorde er niet bij.