terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:      aspie-logisch               chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht       aspie 101 - 200          chrono 70 jaar                     thema pensioenering

 

12-04-2016

 

pensioen leidt tot uitvergroting van relatieproblemen

 

195 P 2016

 

Als je met pensioen gaat, ben je vanaf dat moment veel meer thuis. Je het dan niet meer de afleiding van je werk. En ook niet meer de sores, die je gedachten bezighouden.

 

Als je je dan dan wel te veel, dan wel te weinig met de bezigheden van je partner gaat bemoeien, kan dat leiden tot ergernissen. Die kunnen geleidelijk aangroeien, en als er dan al kleine problemen waren in de relatie, dan worden die uitvergroot.

 

Bij mij hebben mijn gedragingen ten gevolge van mijn autisme (wat ik toen nog niet wist, maar wat er al heel lang was) er ongetwijfeld aan bijgedragen dat dit gebeurde.

 

Na 1 jaar leidde dat er toe dat ik ben vertrokken. Ik had het gevoel dat er iets mis was, maar ik wist niet wat. Er over praten lukt natuurlijk niet als de oorzaak totaal niet bekend is. Een paar sessies met een psychiater leek al snel te gaan over mijn suïcidale gevoelens, terwijl ik daar al meer dan 20 jaar mee had “afgerekend”. Die psychiater wilde daar in gaan wroeten terwijl ik daar niet opnieuw aan herinnerd wilde worden. Dus die poging liep al gauw vast, met bovengenoemd gevolg.

 

Nu ik weet over mijn autisme, weet ik ook dat samenwonen nooit goed zal gaan. Misschien was dat wel mogelijk geweest als ik van jongs af aan wel steun had gehad, maar dat blijft voor eeuwig een vraag.