terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:         aspie-logisch              chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht     aspie 1 - 100         chrono 50 t/m 59 jaar        thema werk

 

 14-01-2016

programma CO

 

16 K 2001

 

Na het faillissement van Fokker, kwam ik via een detacheringsbureau te werken bij het Kadaster.

 

Bij het Kadaster was ik werkzaam als programmeur. Op een dag kreeg ik de opdracht om een programma te maken dat kon helpen bij het automatiseren van de controle van de computers van een vestiging (er waren 15 vestigingen: elke provincie = 12, en 3 extra vest. inde 3 grootste provincies). Er waren al 6 vestigingen onder centraal beheer gebracht, maar de rest zou volgen.

 

Er lag een rapport waarin werd geschat dat een eerste aanzet circa 200 uur zou kosten, wat een besparing zou kunnen opleveren van 4 manuur per dag. De manuren die op dat moment werden gebruikt waren: 2 man 4 uur per dag, ieder kon 1 vestiging controleren. Per dag werden dus 2 vestigingen gecontroleerd. Dat betekende dat de al in centraal beheer zijnde vestigingen elk om de 4 dagen werden gecontroleerd. Met dit beoogde programma zou dat elke vestiging elk dag controleren moeten worden na de eerste fase.

Ik begon een systeem op te zetten dat een aantal controles automatisch uitvoerde op elk gewenste computer van een vestiging, maar die controles konden bij elke vestiging worden uitgevoerd. De controles zouden elke dag vanaf 05 uur in de morgen van elke werkdag starten. Alle computersystemen van die vestiging werden gecontroleerd, elk met behulp van controleprogramma's die waren gemaakt voor dat type computersysteem.

Die controleprogramma's bestonden al, maar de meldingen moesten door de controleur op het scherm bekeken worden. Door de signalering van de foute meldingen in een bestand te verzamel kon dit teruggebracht worden tot het nakijken van de verzamelde foutenlijst per vestiging.

 

Toen bleek dat het programma binnen de beoogde tijd was gerealiseerd, en meer dan de gewenst tijdsbesparing opleverde, werd de opdracht voor fase 2 gegeven. Ondertussen werden meer vestigingen onder centraal beheer gebracht. Enkele speciale controle-programma's van 1 bepaalde vestiging kon ik ook opnemen in het systeem. Die controles werden daardoor ook op alle andere vestigingen uitgevoerd. Tevens werden alle centrale computersystemen in Apeldoorn zelf ook ingebracht in het systeem.

 

Aan het einde van de bouw van het programma werden alle computers van alle 15 decentrale vestigingen plus de centrale computers in Apeldoorn gecontroleerd. Dit kostte 1 persoon elke dag 2 uur. Door de betere en uitgebreidere controle werden vele onvolkomenheden opgelost, waardoor alle computersystemen optimaler konden werken.

 

 

Toen ik in mei aangaf per 1 januari 2003 te willen stoppen met werken, werd mij (in plaats van contracteinde per 1 juli) aangeboden nog door te blijven werken tot 31 december 2002. Met het detacheringsbureau werd daartoe een deal gesloten, waarbij ik mijn salaris zou behouden, en daarna ontslag zou nemen. Het Kadaster had hier voordeel aan terwijl het detacheringsbureau voor mij niets hoefde te reserveren. Alle 3 partijen hadden hier dus voordeel bij.