terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:         aspie-logisch              chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht      aspie 101 - 200      chrono 10 t/m 19 jaar       thema studie

 

26-08-2016

1e studiejaar

 

140 S 1964

 

In september 1964 begon ik met de studie vliegtuigbouwkunde aan de THDelft. Al vrij snel volgde ik niet meer alle colleges: het ging erg langzaam, sommige professoren lazen alleen maar voor uit eigen werk. Dat kon ik beter volgen door het boek of dictaat op mijn kamer te lezen in mijn eigen tempo. De assistentie heb ik wel volledig gevolgd, maar de wiskunde-uren waren saai. Dat leidde tenslotte tot onvoldoendes voor 3 vakken: analyse I, inleiding mechanica en warmteleer. Na een gesprek met de decaan van de afdeling, besloot ik om zijn advies op te volgen: in het najaar de 3 vakken goed voorbereiden, en al enkele practica van het 2e studiejaar volgen. Daarna rustig mikken op het voltooien van het P1 in anderhalf jaar. Dus niet proberen om de opgelopen vertraging in te halen, want dat werd meestal een moeizaam drama. Zie ook fragment 144.

 

De hospita wilde die zomer het huis verkopen. Al 4 van de 7 andere studenten hadden een andere kamer gevonden en waren verhuisd. Ik dacht mijn bureau nog wel op zolder te kunnen laten staan, als “eigendom” van een mede student. Maar in juli werd per vanGent&Loos mijn bureau met al mijn spullen bij mijn ouders thuis bezorgd. Dus een andere kamer zoeken in september!

 

Ondertussen was ik in juni 6 weken aan een stage praktisch werken bij DAF begonnen vanuit Meerveldhoven (zie fragment 116).