terug naar MIJN AUTISME

naar totaal overzicht:         aspie-logisch              chrono-logisch                      thema-logisch

naar deel overzicht      aspie 1 - 100      chrono 0 t/m 9 jaar       thema jeugd & school

 

10-03-2016

juffrouw Rep
04 J 1951

Mijn moeder vertelde mij eens over mijn kleuterjuf. Ze heette juffrouw Rep. Volgens haar was dat 
een naar mens. Ze dacht dat ik dat ook vond, want op een dag kwam een buurvrouw van een paar
huizen verder me thuisbrengen. Ze had me gevonden in de struiken, net buiten haar tuin. Mijn
moeder zei toen dat ik blijkbaar niet meer naar de kleuterschool wilde, en dat die buurvrouw mij
daar gevonden had. Ze noemde de naam van die buurvrouw (die weet ik nu niet meer), maar ik
wist toen meteen wie dat was en waar ze toen woonde.
In mijn herinnering zat een iets ander verhaal: ik was bij de kleuterschool geweest, maar daar
omgekeerd en weer terug richting huis gelopen.
Of ik die juf naar vond kon ik me niet meer herinneren. Wel haar naam, en dat ik een keer iets
helemaal niet leuk vond. Een andere jongen was vervelend geweest en juffrouw Rep had hem
weggestuurd. Om één of andere reden was ik toen in paniek geraakt, want ik schreeuwde: "je mag
hem niet door de wc poelen". Later besefte ik dat hij waarschijnlijk naar de hal was gestuurd, waar
ook de wc's waren, maar misschien alleen maar om hem even weg te hebben.
Ook herinnerde ik me dat mijn moeder waarschijnlijk woorden met juffrouw Rep had gehad,
waarover weet ik niet. Maar mijn moeder was wel vaker in discussie met andere mensen, waarbij
ze vaak zei dat die andere mensen maar dom waren.
Op een gegeven moment schoot me te binnen, dat ik op de terugweg naar huis ongeveer
halverwege in de struiken was gaan zitten: alsof ik daar niet meer verder kon. Ik zat blijkbaar klem
tussen twee plaatsen die allebei niet prettig waren. Was thuis net zo vervelend als de kleuterschool?
Zat er ook thuis een nare juf?
De volgende vraag was: "was juffrouw Rep een nare juf, of vond mijn moeder dat"? Nu ik weet dat
zij ook autistisch was, begrijp ik waarom zij vaak andere mensen raar vond. Ze vond zichzelf
intelligent, dus andere mensen moesten in haar ogen wel dom zijn.
Dit is één van de vele dingen die als puzzelstukjes op hun plaats lijken te vallen.