terug naar Nederlands

 

10-03-2016

 

Mijn AUTISME

 

Dit onderdeel van deze website is het verhaal van mijn leven in fragmenten, autistisch beschreven en geïnterpreteerd van binnen uit.

 

Enkele tips die me geholpen hebben bij de beschrijving van Mijn autisme

 

Autisme kent vele verschillende verschijningsvormen. Alle fragmenten hier beschrijven mijn eigen ervaringen en ideeën.

 

Dat betekent dus NIET dat ze geldig zijn voor ALLE mensen met autisme!

 

Ter inspiratie, of om je ermee te kunnen vergelijken, of ter aanmoediging om deze dingen voor jezelf ook op papier te zetten (digitaal kan ook).

 

 

Te bekijken op 5 manieren:

                 numero-logisch, chrono-logisch of thema-logisch+ publicatie maand + op trefwoord

 

Numero-logisch = de volgorde waarin ik de fragmenten heb geïnitialiseerd,

           ook wel te beschouwen als Aspie- of Auti-logisch.

  Voor diegenen voor wie dit on-logisch overkomt, is de themalogische ingang te gebruiken.

Thema-logisch is gesorteerd op de thema's waar de fragmenten betrekking op hebben.

Chrono-logisch is de ingang op jaartal, waarin het gebeurde of waarin ik er voor het eerst mee in aanraking kwam.

Publicatie/overzicht is als manier toegevoegd. Het toont de toegevoegde fragmenten, per periode.

De trefwoordenlijst is nu ook toegevoegd. Hiermee zijn de diverse fragmenten makkelijker terug te vinden.

 

1 aspie-logisch / numero-logisch

2 thema-logisch

3 chrono-logisch

4 publicatie-overzicht 

5 trefwoorden-lijsten 

 

 Literatuurlijst: gelezen boeken (deze vond ik interessant)

 

Voor diegene die geïnteresseerd is in de opbouw van deze website, volgt onder deze link een 

Beschrijving van het toevoegen van een nieuw fragment aan de website